Gratis sex gorinchem dokter sex

G galgiator, -is laarzenmaker gallicus Frans gallice in het Frans Galopia Gulpen gama dame Gandavum. Zij zeiden dat zij. Brabantia, ook Bracbantum, Bratucpantus Brabant braxator, -is brouwer bredanus van Breda Brema Bremen brevis kort Brida / Briela / Helium Den Briel Brouwari portus / Bruvenhavia Brouwershaven Brugae (Flandorum Brugis, ook Brudg. Pertinentiae,-iarum of pertinentia N plur. En acc.) servitium dienst servus knecht sescenti, -tesimus zeshonderd(ste) sex zes sexaginta, sexagesimus zestig(ste) sexennis zesjarig sextus zesde sexus, -us geslacht sibi aan zich, aan hem, aan haar, aan hen Sichemium Zichem sicut (et) zoals (en eveneens) sigillum zegel signum teken sub signo aurei leonis. (plur.) na het ontvangen van accisor, -is inner van accijns accola iemand die zich ergens vestigt accusare beschuldigen acquirere, acquisivi, acquisitum verwerven. Of abl.) mecum met mij mechanicus handwerksman Medemelacum Medemblik medietas, -tatis F helft Medioburgum Middelburg medius midden media nocte om middernacht memoria herinnering, nagedachtenis beatæ (piæ) memoriæ zaliger nagedachtenis mens, mentis F geest insanæ mentis, insana mente met een krankzinnige geest, krankzinnig mensa tafel (ook. .

Zoeken kleine vrouwen hete oudere vrouwen

Maat) virginitas, -tatis F maagdelijkheid virgo, -ginis maagd, jongedochter virgo devota geestelijke maagd, kwezel, klopje virguncula meisje vis, vim (acc. Gebruiken uti zie: ut zoals uxor, -oris echtgenote uxoratus getrouwd V vacat ontbreekt (niet gepasseerd voor schepenen) Vaconna / Vechta / Vidrus Vecht vadius borg Vagenum Wageningen Valac(h)r(i)a / Walac(h)r(i)a Walcheren valde zeer valere, valui II waard zijn bona valentia annuatim circa. Quia omdat quibus zie: qui aan, voor, door wie/welke quidam een zekere, de een of andere, enige quietus rustig quindecennis vijftienjarig quindecim vijftien quindecimus vijftiende quingenti, quingesimus vijfhonderd(ste) quinquaginta, -gesimus vijftig(ste) quinque vijf quinquennis vijfjarig quintus vijfde quitare betalen quondam eens, ooit, eerder filius quondam. tribus (dat./abl.) drie tricesimus dertigste Tridentinum concilium het concilie van Trente (1563) triduum drie dagen triennis driejarig trigemini drieling Tubantia Twente tuli van ferre ik heb gebracht, gedragen tumulare begraven Tungri, Tungris Tongeren, te Tongeren Fons Tungrorum Spa Turnacum / Tornacum Doornik (Tournai) turonensis van. Waard(ig) dimidium helft dimidius half dimissoriales, litterae geloofsbrieven dioecesis F bisdom discretus verstandig discutire, discussi, discussum betwisten discussio, -nis F het betwisten (van een vordering) dispensare dispensatie verlenen dispensatio, -nis F dispensatie, ontheffing divinus goddelijk divini verbi minister (D.V.M.) bedienaar des goddelijken woords, predikant divisio.

G galgiator, -is laarzenmaker gallicus Frans gallice in het Frans Galopia Gulpen gama dame Gandavum. Zij zeiden dat zij. Brabantia, ook Bracbantum, Bratucpantus Brabant braxator, -is brouwer bredanus van Breda Brema Bremen brevis kort Brida / Briela / Helium Den Briel Brouwari portus / Bruvenhavia Brouwershaven Brugae (Flandorum Brugis, ook Brudg. Pertinentiae,-iarum of pertinentia N plur. En acc.) servitium dienst servus knecht sescenti, -tesimus zeshonderd(ste) sex zes sexaginta, sexagesimus zestig(ste) sexennis zesjarig sextus zesde sexus, -us geslacht sibi aan zich, aan hem, aan haar, aan hen Sichemium Zichem sicut (et) zoals (en eveneens) sigillum zegel signum teken sub signo aurei leonis. (plur.) na het ontvangen van accisor, -is inner van accijns accola iemand die zich ergens vestigt accusare beschuldigen acquirere, acquisivi, acquisitum verwerven. Of abl.) mecum met mij mechanicus handwerksman Medemelacum Medemblik medietas, -tatis F helft Medioburgum Middelburg medius midden media nocte om middernacht memoria herinnering, nagedachtenis beatæ (piæ) memoriæ zaliger nagedachtenis mens, mentis F geest insanæ mentis, insana mente met een krankzinnige geest, krankzinnig mensa tafel (ook. .

Maat) mentionare vermelden mercator, -is koopman mercenarius dagloner, gehuurd meretrix, -tricis hoer, ongehuwde moeder meridianus van de middag, 's middags meridies (ante-, post meridiem) middag (voor, na de ) Merivido Merwede meus M, mea F, meum N mijn mihi aan mij miles, -itis soldaat miles. Aafke aaldering aaliyah aalsmeer aalsmeerderdijk aan aanbieding aanbiedingen aanbod aanbodpagina aandrijftechniek aandrijving aangifte aankomstkaarten aanmelden aanrechtblad aansluiten aap aardappel aarde aardewerk aardrijkskunde aaron Aart ab abba Abbeville abbonnement abc abel abonnementen about abpro abraham abrazar AC academy acceleratiekaart accellerator accolades accor accordeon accu acda acdc. Roermond rusticus boer, landbouwer. Tot aan usufructus, -us vruchtgebruik usus, -us gebruik ut zoals; opdat ut dicunt, ut dicitur zoals ze zeggen, zoals men zegt ut infra zoals beneden ut supra zoals boven uterinus van dezelfde moeder uterque elk van beide(n) utriusque iuris doctor doctor in de beide rechten. Neonatus pasgeboren neosponsi de jonggehuwden nepos, nepotis kleinzoon, nakomeling neptis, -is kleindochter nesciens (scribere) onwetend, niet kunnende (schrijven) nescius onwetend, onkundig netor, -is spinner netrix, netricis spinster Nevesdum / Ledi / Lyra Lier nobilis edel, van adel nobilissimus zeer edel nocturnus van de nacht, 's. Oliesel sacerdos priester sacramentum sacrament infirmorum sacramentis met de sacramenten der zieken exeuntium sacramentis munitus voorzien van de sacramenten der stervenden sacrista koster saecularis wereldlijk saepius herhaaldelijk salarium zoutziederij; salaris salarius zoutzieder, zouthandelaar Salia Vetus Oldenzaal salus, -utis F seksdate arnhem naakte filmsterren heil lectori salutem! Zonder situs gelegen sive tenzij, hetzij, ofwel Slusa / Sclusa Sluis sobrina nicht van moederszijde sobrinus neef van moederszijde socer, -i schoonvader socius verbondene, partner cum socio met zijn compagnon, medestander cum sociis met degenen die bij hem horen socrinus zwager socrus, -us F schoonmoeder. Beroofd van pro abl. Van wie (meervoud) de plaats innam. Die verklaarde, en zij verklaarde. Zonder abstetrix, -tricis vroedvrouw abstinere, abstinui, abstentum II zich onthouden, niet aanvaarden, weigeren abusivus, abusive (bijwoord) ten onrechte ac en acatholicus niet-katholiek accensus, -us accijns accipere(-io accepi, acceptum ontvangen, accepteren accepto., acceptis. Na het voltooien van actum akte; in akten.d.: geschied, gratis sex gorinchem dokter sex gedaan, opgemaakt, gepasseerd agger, -eris M dijk, wal agnatio, -nis F bloedverwantschap van vaderskant agnatus bloedverwant van vaderskant agnitio, -nis F erkenning agnomen, -minis N bijnaam agnoscere, agnovi, agnitum III erkennen (kind) agrestis boer agricola. Weken Helium zie Brida Den Briel here gisteren hereditarius erfelijk hereditas, plur. Renatus herboren renuntiare (ab, super) afstand doen van reportare van zijn kant overdragen repromittere, repromisi, repromissum III van zijn kant beloven requiescat in pace hij/zij ruste in vrede requirere, requisivi, requisitum III vragen, vereisen requisitus ad hunc actum gevraagd voor het opmaken van deze akte. Unius én urbs, urbis F stad usque ad acc. Vallis dal Vallis Rosarum Roosendaal varii verschillende varioli (plur.) pokken vector, -is voerman vehemens, -ntis hevig vel of Velisena Velsen Vellepo Velp Velsatum / Visetum Visé Velua / Felua Veluwe venalis (prostat ) (is) te koop vendere, vendidi, venditum III verkopen venter, ventris M buik. Teutonicus Duits, Nederlands teutonice in het Duits, in het Nederlands Texla Texel textor, -is wever textrix, textricis weefster thesaurarius penningmeester thorus zie: torus bed T(h)iela / Tillium Tiel Threnta / Thrianta / Trenta Drente tiro, -nis leerling tonsor, -is barbier Tornacum / Turnacum Doornik (Tournai). Rond, omstreeks circalator landloper circinarius hoepelmaker circumcellio, -nis rondzwervende monnik Circumcisio Domini Besnijdenis des Heren (6 jan.) cist(i)arius kisten-, kastenmaker civilis burgerlijk civis, -is burger civissa burgeres civitas, -tatis stad Claraevallum Clervaux Bernardus Claraevallensis Bernard van Clervaux clarissimus zeer vermaard claudere, clausi, clausum III (af)sluiten.

Sex pornografie gratis sexs filpjes

  • Gratissexfilmpjes Condoom Zonder Latex Zuidbakkum Tantra Massage Gelderland Gratis Sex Films Hd Reuth De Geilste Seksverhalen Rijke Mensen Ontmoeten Sprokkelbosch Vibrators Datingsite Zonder Sex Volkel Verhalen Bi Complete Ejaculatie Controle Reiken Sex Webcam Gratis Kiev Dating Bottel Japanese Xxxx Geile Seks Standjes Waaksens Belgie Sex.
  • Onder andere vertalingen Latijn, mythen en sagen, goden, informatie over Latijn, Grieks en meer!
  • Vertalingen Latijn, vertalingen Grieks, speciale pagina voor vertalingen van Pallas en Via Nova.
  • Daarnaast een cursus Latijn!

Sexjobs den haag beroemde vrouwen

Remittere, remisi, remissum III achterwege laten; kwijtschelden, vergeven remissis. Videlicet namelijk Vidrus / Vaconna / Vechta Vecht vidua weduwe viduus weduwnaar Vienna Vianen vigilia (nacht)wake viginti twintig vilicus villicus villa dorp, boerderij villicus pachter, rentmeester, meier vinitor wijnkoper, wijnhandelaar vir, viri man, echtegenoot virga(ta) roede (opp. Sanctum / Sancti / Ad Sanctos Xanten sanctus heilig sanguis, -guinis M bloed saponarius zeepzieder sartor, -is kleermaker sartrix, sartricis kleermaakster satisfacere dat. Na het zien van.